Solide jaarcijfers PLUS Holding B.V.

Utrecht, 19 maart 2019

 - Consumentenomzet gestegen naar € 2.477,3 miljoen

- Omzetstijging PLUS (3,8%) overtreft weer de marktgroei (3,4%)

- Operationele EBITDA stijgt met 6,8% tot € 92,4 miljoen

- Eénmalig extra afschrijvingskosten van € 18 miljoen voor automatiseringsproject

- Operationeel resultaat daalt naar € 46,3 miljoen, een daling van 20,2%

- Zonder eenmalige last automatiseringsproject is sprake van een stijging van het operationele resultaat met 16,2%

- Nettowinst van € 8,1 miljoen, 21,4% lager dan vorig jaar

- Operationele kasstroom gestegen van 25 naar 60 miljoen

 

Duncan Hoy, algemeen directeur PLUS: “PLUS heeft op veel fronten een goed jaar gehad. Zo steeg de omzet, de klantenkring en de operationele EBITDA. Deze sterke basis biedt een uitstekend perspectief voor 2019.”

Kerncijfers 2018

(in € 1 miljoen)

Consumentenomzet

De omzetgroei overtrof in 2018 voor het vijfde jaar op rij de markt. De consumentenomzet steeg in 2018 met 3,8% ten opzichte van 2017; tegenover een marktgroei van 3,4%. De hogere omzet leidde tot een stijging van de operationele EBITDA met 6,8% tot € 92,4 miljoen.

 

De uitvoering van de strategische programma’s droeg in belangrijke mate bij aan de omzetgroei. Het gaat hierbij vooral om de ombouw van winkels naar de Briljant-formule en de succesvolle implementatie en uitvoering van het e-commerce programma. De e-commerce omzet groeide met bijna 40%. Ook droegen marketingcampagnes en een succesvol actiebeleid dit jaar weer bij aan de omzetgroei.

 

In 2018 werden door PLUS drie nieuwe winkels geopend in Kesteren, Leek en Rolde. Daarnaast werden elf winkels substantieel vergroot.

 

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2018

De operationele EBITDA steeg met € 5,9 miljoen naar € 92,4 miljoen, een stijging van 6,8%. Het bruto- omzetresultaat steeg met € 10 miljoen vooral door de hogere omzet. De kosten –exclusief afschrijvingen– stegen met € 4,1 miljoen vooral door hogere personeelskosten, marketingkosten en winkelondersteuning. De gestegen personeelskosten zijn vooral het gevolg van hogere pensioenlasten.

 

Er is in 2018 gewerkt aan de implementatie van een nieuw ERP-systeem. Omdat de realisatie hiervan complexer was dan verwacht, werd in 2018 besloten een pauze in te lassen die gebruikt wordt om het proces te evalueren en alternatieve vervolgscenario’s uit te werken en te selecteren. Dit gaf aanleiding tot eenmalige extra afschrijvingskosten van € 18 miljoen, waardoor het operationeel resultaat daalde.

 

Een ander programma betrof de ontwikkeling van een centraal en vergaand gemechaniseerd distributiecentrum te Tiel. Na een beroepsprocedure is het bestemmingsplan dat de realisatie van het nieuwe distributiecentrum mogelijk moet maken geschorst. Dit houdt in dat de gemeente Tiel PLUS op dit moment geen bouwvergunning kan verstrekken. Omdat hierdoor forse vertraging in de planning wordt opgelopen, heeft PLUS uitvoerig onderzoek gedaan naar verschillende alternatieven. PLUS is op dit moment met de gemeente Oss aan het onderzoeken of daar het nieuwe distributiecentrum realiseerbaar is. In 2017 werd een voorziening van € 6,4 miljoen getroffen voor de kosten van een sociaal plan –waarover met de Ondernemingsraad en vakbonden een akkoord werd bereikt- voor medewerkers die niet mee kunnen naar het nieuwe distributiecentrum. Het operationeel resultaat 2018 verbeterde hierdoor met dit bedrag ten opzichte van 2017. Het operationeel resultaat daalde uiteindelijk per saldo met € 9,0 miljoen tot € 46,3 miljoen.

 

Van het operationele resultaat werd € 42,6 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van

afnamekortingen. Dit is € 5,8 miljoen minder dan in 2017. Het resultaat na afnamekortingen bedroeg € 3,7 miljoen, een daling van € 3,2 miljoen ten opzichte van 2017. Uiteindelijk daalde de nettowinst met € 2,2 miljoen naar € 8,1 miljoen.

Investeringen en kasstromen

De investeringen kwamen in 2018 uit op € 30,2 miljoen tegenover € 20,2 miljoen in 2017. De investeringen werden volledig gefinancierd uit de operationele kasstroom van € 60,1 miljoen. Eind 2018 kent de PLUS Groep, evenals in voorgaande jaren, geen bankschuld.

 

De jaarrekening over 2018 is vastgesteld in de Vergadering van Aandeelhouders op 19 maart 2019.

Download PDF
Download PDF
About PLUS Retail

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie via 088 – 344 6264 of mailen naar pers@plusretail.nl.

Meer informatie over PLUS Retail vindt u op www.plus.nl/over-plus.

news